Notice board

Vacancy Announcement

Chamber of Commerce & Industry- Chitwan, the leading business organization of Nepal accredited

कोरोना वीमा रकम हस्तान्तरण कार्यक्रम

उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले कोरोना वीमीत सदस्यलाई कोरोना वीमा

बैंकको ब्याज एबं किस्ता तिर्ने समय थप भएको जानकारी

हालै आएको बाढी तथा पहिरोको कारण २०७६ असार मसान्त सम्म बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज एबं किस्ता बुझाउने