सुचना

       यस उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको विधानको परिच्छेद–४ दफा ११ (ख) अनुसार आ.व. २०७२।०७३ को सदस्यता नविकरण हालसम्म पनि नगर्नु भएका सदस्यहरुको लागि १००% का साथै आ.व. २०७३।०७४ को सदस्यता नविकरण यही असाेज मसान्त भित्रै नविकरण गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
      साथै नविकरण गर्न आउनुहुदा  घरेलु÷कर÷नगरपालिका÷ सरकारी निकायमा नविकरण गरेको कुनै एकको प्रमाणको प्रतिलिपि अनिवार्य ल्याई दिनुहुन अनुरोध छ । 

थप जानकारीको लागि उद्योग वाणिज्य संघचितवन नारायणी मार्ग, नारायणगढ ०५६५२०१०८, ५२५५१२ ५२२१४५

 
 

chamber Guest houe copy